ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เปรียบเทียบคุณสมบัติ โฟมยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และฟองน้ำสังเคราะห์

ที่นอนยางพาราช่วยพยุงหลังโดยไม่มีแรงกดทับ ขณะนอนทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี มีการไหลเวียนอากาศในที่นอนดี เนื่องจากมีรูพรูนเล็กๆจำนวนนับล้านๆช่วยระบายอากาศ ในขณะที่นอนพลิกตัวไปมา อากาศร้อนในตัวที่นอนจะระบายออกมาในขณะที่อากาศเย็นโดยรอบจะไหลเข้าไป ช่วยให้ความชื้นไม่สะสมในที่นอน

Custom Search

 NATURAL LATEX FOAM SBR LATEX FOAM POLYURETHANE FOAM
Natural Latex Foam was first manufactured in 1929 using the milky sap from the 'Rubber Tree' and is a 100% natural product.
โฟมยางพาราธรรมชาติผลิตครั้งแรก ปี คศ.1929 ทำจากน้ำยางพารา 100%จากต้นยางพารา
SBR (Styrene Butadiene Rubber) Latex was used to produce foam with the blend of natural latex in the early 1960's.

ยางสังเคราะห์ SBR ผสมกับ น้ำยางพาราธรรมชาติตั้งแต่ปี คศ. 1960

Polyurethane Foam was produced on a commercial basis in the early 1960's.

 

ฟองน้ำสังเคราะห์ เริ่มผลิตจำหน่ายตั้งแต่ ปี คศ.1960

Natural Latex Foam is extremely durable, highly resilient, non-toxic and environmentally safe.

โฟมยางพาราธรรมชาติ เหนียวทนทานเป็นอย่างมาก ยืดหยุ่นสูง ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม

SBR Latex is produced from petrochemicals and does not have inherent qualities of Natural Latex.

ยางสังเคราะห์ ทำจากสารในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี คุณสมบัติความเหนียวทนทานไม่เท่ากับยางพาราธรรมชาติ

Polyurethane Foam is produced from polyol & TDI (isocyanide) - discharges toxic fumes.

ฟองน้ำสังเคราะห์ ทำจากกระบวนการเคมี ซึ่งปล่อยไอละเหยมีพิษออกมา

Natural Latex Foam recovers in a very lively and quick manner and dampens the movements without disturbing the sleeping partner because of its inherent resilience which cannot be matched by its synthetic versions.
โฟมยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่น สปริงคืนตัวทันทีอย่างนุ่มนวลไม่รบกวนการนอนของคนนอนข้างๆ เพราะความยืดหยุ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของยางธรรมชาติ
SBR Latex Foam does not recover as efficiently as Natural Latex Foam because it does not possess the inherent properties of resilience. SBR Latex Foam looses its hardness and shape after a period of time.
ประสิทธิภาพการยืดหยุ่นของยางสังเคราะห์ไมดีเท่ายางธรรมชาติ โฟมยางสังเคราะห์จะเสียรูปทรงและความแข็งหลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง
Recovers very slowly and does mot dampen the vibrations quickly because of its poor porosity and plastic cell structure. Polyurethane Foam gets deformed, breaks downs and loses its hardness while in use.
ฟองน้ำสังเคราะห์มีการคืนตัวเมื่อรับแรงกดช้าและไม่สปริงตัวเนื่องจากโครงสร้างของฟองอากาศไม่แข็งแรง ทำให้เสียรูปทรง แตก เสียรูปทรงและความแข็งขณะใช้
The Natural Latex Foam mattresses give perfect support without pressure to the body in whichever position a person lies. It is self ventilating as it has millions of tiny interconnecting cells. It basically breathes as you breathe because with every movement you make, the cells will let out the hot air and moisture transmitted from the body and take in fresh air from the surroundings.
ที่นอนยางพาราช่วยพยุงหลังโดยไม่มีแรงกดทับ ขณะนอนทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี มีการไหลเวียนอากาศในที่นอนดี เนื่องจากมีรูพรูนเล็กๆจำนวนนับล้านๆช่วยระบายอากาศ ในขณะที่นอนพลิกตัวไปมา อากาศร้อนในตัวที่นอนจะระบายออกมาในขณะที่อากาศเย็นโดยรอบจะไหลเข้าไป ช่วยให้ความชื้นไม่สะสมในที่นอน
Does not give perfect support and ventilation efficiently as good as Natural Latex Foam. It does not let out hot air and perspiration transmitted from the body as quickly as in the case of Natural Latex Foam.
ที่นอนยางสังเคราะห์ระบายอากาศและพยุงร่างกายได้ไม่เท่ากับที่นอนยางธรรมชาติ
Polyurethane Foam has a very poor porosity and it does not dissipate body heat and sweat effectively.
ที่นอนฟองน้ำสังเคราะห์ระบายอากาศและพยุงร่างกายได้ไม่ดีเนื่องจากรูพรุนในฟองน้ำไม่ระบายอากาศและไม่ถ่ายเทความร้อน
Natural Latex Foam has the highest natural bacteriostatic & bactericidal properties which is unmatched by any other synthetic latex foam.
โฟมยางธรรมชาติมีการต้านแบคทีเรียโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของยางธรรมชาติที่ไม่เหมือนยางสังเคราะห์
SBR Latex Foam does not have natural bacteriostatic & bactericidal properties.
ยางเคราะห์ไม่มีคุณสมบัติการต่อต้านแบคทีเรีย
Polyurethane Foam does not have natural bacteriostatc and bactericidal properties.
ฟองน้ำสังเคราะห์ไม่มีการต้านการเกิดแบคทีเรีย
Natural Latex Foam can be used again and again for its lasting durability and resilience that has the capacity to withstand hard wear without collapsing & loosening its shape.
โฟมยางธรรมชาติสามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วอีกก็ยังทนทานไม่ยุบหรือฉีกขาดง่าย มีสปริงในตัวยาง ทำให้เกิดความทนทานมาก
SBR Latex Foam cannot boast of lasting durability and resilience and the capacity to withstand hard wear and tear without collapsing and losing its shapes as good as Natural Latex Foam.
ยางสังเคราะห์ไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัติความทนทานได้เท่ายางธรรมชาติ
Polyurethane Foam cannot be used again and again because of its poor durability and poor resilience. It does not have the capacity to withstand hard wear and tear without collapsing and losing its shape.
ฟองน้ำสังเคราะห์ยุบตัวและฉีกขาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้ซ้ำไม่มีความเป็นสปริงในตัวเหมือนยางธรรมชาติ
Natural Latex Foam has a unique pattern of small pin hole cavitations on both sides making the hardness characteristics isotropic. This ensures that the surface is uniform and provides maximum comfort.
โฟมยางธรรมชาติมีโครงสร้างเป็นรูเล็กทั้งสองด้านขสองยาง ทำให้ปรับความแข็งของยางได้ เพิ่มความสบายได้มาก
SBR Latex Foam also has a unique pattern of small pinhole cavitations on both sides and the hardness characteristics are isotropic.
ยางสังเคราะห์ มีโครงสร้างเป็นรูเล็กทั่วทั้งสองด้าน
Generally, Polyurethane Foam does not have the unique pattern and cavitation of Latex Foam and does not give maximum comfort.
ฟองน้ำสังเคราะห์ไม่มีรูเล็กๆที่ผิวยางไม่สามารถปรับความน่านุ่มได้
Natural Latex Foam never goes lumpy, never creates dust or fluff and therefore it is excellent for sufferers from asthma & other allergic conditions.
โฟมยางธรรมชาติไม่เกาะตัว ไม่เกิดฝุ่น เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคหืด หรือ ภูมิแพ้
SBR Latex Foam also does not go lumpy or create dust / fluff. However, SBR Latex does not have the inherent natural bacteriostatic and bactericidal properties.
โฟมยางสังเคราะห์ไม่เกาะตัว ไม่เกิดฝุ่น แต่อาจมีเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้
Polyurethane Foam can go lumpy, create dust or fluff and is not good for suffers from asthma and other allergic conditions.
ฟองน้ำสังเคราะห์เกาะตัวเกดฝุ่นได้ง่ายไม่เหมาะสำหรับผู้แพ้ฝุ่นหรือภูมิแพ้
Natural Latex Foam is only slightly affected by wide changes in humidity and temperature and the mattresses do not become damp and will remain well ventilated even when not in use. In addition, perspiration is quickly dissipated and passed out of the mattress.
ที่นอนโฟมยางธรรมชาติคงสภาพแม้สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง คงสภาพการระบายอากาศถึงแม้ไม่ได้ใช้งาน
SBR Latex Foam does not dissipate heat, moisture and perspiration as quickly as Natural Latex Foam.
โฟมยางสังเคราะห์ไม่เกาะตัว ระบายความร้อนความชื้นได้เร็วเท่ายางธรรมชาติ
Polyurethane Foam is widely affected by humidity and temperature and the mattress becomes damp and will not self ventilate when not in use because of its poor porosity. Perspiration is not quickly dissipated and passed out from the mattress.
ฟองน้ำสังเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามอุณหภูมิความชื้น ไม่ระบายอากาศเมื่อไม่ใช้งานมีรูพรูนที่ไม่ระบายอากาศ
On ignition, Natural Latex Foam produces black smoke mostly containing unburnt carbon.
โฟมยางธรรมชาติเมื่อติดไฟ เกิดควันสีดำ จากคาร์บอน
On ignition, SBR Latex Foam produces black smoke containing phenolic substances, which are toxic
โฟมยางสังเคราะห์เมื่อติดไฟ เกิดควันสีดำ จากสารฟินอลิค ซึ่งเป็นพิษ
On ignition, Polyurethane Foam produces toxic fumes, which can suffocate and cause physical injury to the respiratory system and cause serious injuries.
ฟองน้ำสังเคราะห์เมื่อติดไฟจะเกิดควันพิษ ที่จะทำลายระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
NATURAL LATEX FOAM SBR LATEX FOAM POLYURETHANE FOAM

 

 

 

Made with 100% natural rubber.

 • ทำจากยางพาราแท้100%

Durable and have a life expectancy of over 20 years
without undue deterioration.

 • อายุการใช้งานได้มากกว่า 20 ปี โดยไม่เปลี่ยนสภาพ

  Unlike Spring Mattresses, with Latex Foam Mattresses
  there is no noise when moving in sleep or any disturbance
  to the sleeping partner.

  • ที่นอนยางพาราแท้100%ไม่เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพลิกตัวและรบกวนผู้ที่นอนข้างๆเหมือนที่นอนสปริง

  Recommended for those with allergies, eczemas, Hey
  fever, Asthma and respiratory problems due to the medicinal properties present in Natural Latex.

 • ที่นอนยางพาราแท้100%ไม่ก่อสารเคมีที่รบกวนทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดภูมิแพ้

  The Bactericidal properties present in Natural Latex Foam makes it very hygienic
  and keeps away insects and dust mites.

 • ที่นอนจากยางพาราแท้100% ป้องกันการเกิดแบคทีเรียโดยตัวเองนอกจากนั้นยังกันแมลงไรฝุ่นอีกด้วย

  Supremely comfortable. The flexibility of the product moulds itself to the body contours of the sleeper supporting his body firmly.

 • ที่นอนทำจากยางพาราแท้100% จะมีความยืดหยุ่นอย่างมาก ทำให้ปรับเข้ากับรูปร่างของผู้นอน ทำให้นอนหลับสบายมากไม่มีแรงกดทับ

   

 • The cell structure with millions of interconnecting cells provides self-ventilation. Body perspiration is quickly dissipated and passed out of the mattress, keeping the user inluxurious comfort.

 • ที่นอนทำจากยางพาราแท้100% ประกอบด้วยรูพรูนเล็กๆนับล้านรู ทำให้เกิดการระบายอากาศในตัวเอง การระบายอากาศเข้าออกทำให้นอนเย็นสบาย

  Retains shape and does not sag or deform. No need to turn over through out thelife of the mattress.
 • ที่นอนทำจากยางพาราแท้100% จะคงรูปร่างเดิมไม่ต้องพลิกที่นอนเหมือนที่นอนสปริง

   

 • The 350 pinhole cavities per square foot on both sides ensures uniformity and absolute comfort.

 • รูเล็กๆ 350 ต่อตารางฟุตทั้งสองด้านในที่นอนทำจากยางพาราแท้100% จะทำไห้ความแข็งของยางนุ่มสบา

   

 • The 'recovery' properties are excellent and unmatched owing to the internal properties of high resilience found only in Natural Rubber.

 • ที่นอนทำจากยางพาราแท้100% จะเด้งกับมาอยู่สภาพเดิมหลังกดทับ

   

 • Humidity changes do not cause any damage to the mattress.

 • ความชื้นไม่สามารถทำให้ที่นอนทำจากยางพาราแท้100%เสียหายได้
 •    dot
  ความรู้เกี่ยวกับที่นอนและหลักการเลือกที่นอน
  dot
  bulletความรู้การเลือกซื้อที่นอนสปริง
  bulletความรู้เกี่ยวกับผ้าปูที่นอน
  bulletข้อแนะนำในการเลือกซื้อที่นอนยางพาราของแท้
  bulletคลิ๊ปที่นอนยางพาราจากทั่วโลก
  bulletที่นอนยางพาราทำจากอะไร
  bulletแหล่งยางพารามาจากที่ไหนบ้าง
  bulletทำไมที่นอนยางพาราแพง
  bulletขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา Naturefoam
  bulletการเลือกใช้เครื่องกรองอากาศ
  bulletคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับที่นอนยางพารา
  bulletความรู้เรื่องเทคโนโลยีการทำโฟมยางพารา
  dot
  ความรู้เรื่องกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
  dot
  bulletโรคกระดูกพรุน
  bulletรู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูกพรุน
  bulletมารู้จักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ
  bulletภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
  bullet ข้อกระดูกสันหลังเทียม
  bulletกระดูกเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงกดทับเส้นประสาท
  bulletอาการที่พบบ่อยในผู้สูงวัย
  bulletหมอนรองกระดูกสันหลัง
  bulletมารู้จักคอของท่านกันเถอะ
  bulletปวดหลัง
  bulletเตียงไฟฟ้าปรับระดับ โทร 063-228-9391,063-624-5446
  bulletปวดหลังกับการทำกิจกรรมด้วยท่าทางที่เหมาะสม
  bulletแพทย์ไคโรแพรทติค
  dot
  โรคภูมิแพ้ สาเหตุ อาการของโรคและวิธีรักษา
  dot
  bulletหืด โรคที่เป็นแล้วหายยาก
  bulletแพทย์ห่วงยอดป่วยโรคหืดเพิ่มสูง
  bulletโรคภูมิแพ้
  bulletฝุ่นกับการเกิดภูมิแพ้ โรคหืดหอบ
  bulletฝุ่น ไรฝุ่น และแมลงสาบ เกี่ยวพันกับโรคภูมิแพ้อย่างไร?
  dot
  Update ความรู้ข้อมูลสินค้าที่นอนยางพารา
  dot
  bulletเหตุที่เราต้องเลือกซื้อที่นอนยางพารา
  bulletทำไมที่นอนยางพาราช่วยลดแรงกดทับ
  bulletเปรียบเทียบคุณสมบัติ โฟมยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และฟองน้ำสังเคราะห์
  bulletเปรียบเทียบที่นอน 100% natural latex กับที่นอนสปริง
  bullettalalay latex & 100% natural latex
  bulletที่นอนยางพาราในตลาดมีแบบไหนบ้าง
  bulletโฟมยางพารา 2 ชนิด
  bulletOdors with 100% natural latex?ที่นอนยางพาราเหม็นหรือไม่
  bullet100% Natural Latex versus 100% Latex
  bulletNatural Latex vs. Memory Foam
  dot
  อาการป่วยจากที่นอน
  dot
  bulletการเกิดแผลกดทับ และการดูแลรักษา
  bulletปวดหลัง สาเหตุและการรักษา
  bulletว่าด้วยเรื่องของ "คนปวดหลัง"
  bulletแพทย์แนะท่า “นอนตะแคงขวา” ช่วยให้หลับสบายที่สุด
  dot
  ความรู้เรื่องการเลือกซื้อหมอนยางพารา
  dot
  bulletตกหมอน ทำยังไงดี
  bulletหมอนแบบไหนที่ช่วยให้นอนสบาย
  bulletการเลือกหมอน
  bulletการหยุดหายใจในขณะหลับ
  dot
  รวม link
  dot
  bulletpantip.com
  bulletsanook.com
  bullettruehits.net
  bulletthaisecondhand.com
  bulletbanchiangmai.com
  bullettammahakin.com
  bulletpramool.com/
  bulletstatcounter.com
  bulletwww.weddingsquare.com
  bulletnatseconline.com
  bulletpixiart.com
  bulletyello.co.th
  bulletdmoz.org
  bullethunsa.com
  bulletbaanjomyut.com
  bulletข่าวสด
  bulletbangkokbizweek.com
  bulletmatichon.co.th/
  bulletkomchadluek.net
  bulletประชาชาติธุรกิจ
  bulletกรุงเทพธุรกิจ
  bulletไทยรัฐ
  bulletmanager.co.th
  dot
  ประชาสัมพันธ์
  dot
  bulletรูปงานบ้านและสวน 2007
  bulletตัวอย่างสินค้าทำให้ลูกค้า
  bulletรูปที่นอนในรายการ The Guide
  bulletดูทีวี 24 ชั่วโมง
  bulletแบนเนอร์พื้นที่โฆษณา
  dot
  link เพื่อนบ้าน
  dot
  bulletwww.sp4group.com
  bulletเครื่องสำอางค์ beautyintrend
  bullethttp://www.teeneeglife.com/index.php
  bulletwww.hiso-brandname.com/
  bulletผ้าปูที่นอนสำหรับโรงแรม
  bullethttp://www.pc-wheel.com/
  bulletรูปงานบ้านและสวน 2009
  bulletคำถามที่มักถามบ่อยๆ
  bullethttp://www.namhominter.com/
  bullethttp://www.meglio.co.th/
  bulletความรู้ในการผลิตเซรามิก
  bulletทักษิณาการ์เด้นท์ อ.วังน้ำเขียว
  bulletพริตตี้ โมเดลลิ่ง
  bullethttp://www.shoppinghatyai.com/2009/
  bulletDIY ซ่อมที่นอนด้วยตัวเอง
  bullethttp://www.nickytiger.com/store/
  bulletหมอนขนเป็ด ไมโครเจล microgel โทร 063-228-9391
  bulletประตูเหล็กนิรภัย โทร 063-228-9391
  bulletWheel chair ไฟฟ้า พับได้
  bulletชั้นวางของไม่ต้องเจาะผนัง Gecko โทร 063-228-9391
  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
   เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง