ReadyPlanet.com
dot
dot dot
มารู้จักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ
ภาวะกระดูกพรุน เป็นภาวะผิดปกติของระบบโครงสร้างซึ่งทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเสียไป

   ส่งผลให้คนๆนั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักสูงขึ้น

Custom Search

 

 

                                    

    กระดูกปกติ                                     กระดูกพรุน 

 

 

          คำจำกัดความของโรคกระดูกพรุนโดยอาศัยผลการตรวจ BMD (ความหนาแน่นกระดูก) ตาม WHO

      (องค์การอนามัยโลก)

ภาวะ

ค่าความหนาแน่นกระดูก - BMD T-Score (SD)

กระดูกปกติ

มากกว่า -1

กระดูกบาง (Osteopenia)

น้อยกว่า -1 ถึง มากกว่า -2.5

กระดูกพรุน (Osteoporosis)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5

กระดูกพรุนอย่างรุนแรง (Severe Osteoporosis)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.5 และมีกระดูกหักร่วมด้วย

 

         ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

         ปัจจัยทางพันธุกรรม และครอบครัว จากสถิติ พบว่าบุคคลต่อไปนี้มีโอกาสที่จะมีกระดูกพรุนมากกว่า

คนเชื้อชาติเอเชีย มีมากกว่าทางยุโรป 

หญิงที่มีประจำเดือนหมดเร็ว หรือ หญิงที่ตัดรังไข่

 บุคคลที่มีรูปร่างผอมบางและน้ำหนักตัวน้อย

 มารดามีภาวะกระดูกพรุนพบว่า บุตรมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกพรุนสูงเช่นกัน

         ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

       คนที่ทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อย

     คนที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราจัด

       คนที่ไม่ชอบออกกำลังกาย หรือไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆ

       การรับประทานยาบางชนิด เช่นยาประเภทสเตียรอยด์

 

 

        สาเหตุการเกิดโรคกระดูกพรุน   เกิดขึ้นเมื่อร่างกาย มีอัตราการสูญเสียกระดูกเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่

 

      โรคกระดูกพรุนแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 

      1. โรคกระดูกพรุนแบบปฐมภูมิ (Primary osteoporosis) ได้แก่ภาวะกระดูกพรุนที่พบใน

       หญิงวัยหมดประจำเดือน (Post-menopausal osteoporosis)

       คนสูงอายุ (Senile osteoporosis) เกิดได้ทั้งหญิง และชาย  

  ในอัตราส่วน หญิง : ชาย   = 2:1

 

       2. โรคกระดูกพรุนแบบทุติยภูมิ  (Secondary osteoporosis) ได้แก่ภาวะกระดูกพรุนที่พบในคน

            ที่รับผลกระทบต่าง ๆ ต่อไปนี้ อันมีผลต่อการเจริญหมุนเวียนของกระดูก เช่น

       รับประทานยาบางชนิดโดยเฉพาะ ยาประเภทสเตียรอยด์

       ขาดสารอาหารแคลเซียม

       สูบบุหรี่จัด ดื่มสุราหนัก

       ขาดการออกกำลังกาย

       โรคบางชนิด เช่น มะเร็งที่ตัวกระดูก หรือความผิดปกติของฮอร์โมน

 

        อาการโรคกระดูกพรุน

       ส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีอาการ

       1ใน 3 ของผู้ป่วยกระดูกพรุนที่มีกระดูกสันหลังยุบเท่านั้นที่มีอาการถึงขนาดที่ต้องไปพบแพทย์ อาการที่พบ 

          คือปวดหลังเรื้อรัง  ถ้าหากผู้ป่วยมีกระดูกสันหลังยุบหลายๆปล้อง จะทำให้ผู้ป่วยเตี้ยลง ๆ มีหลังโก่ง

      ในหญิงวัยหมดประจำเดือน ที่มีกระดูกสันหลังยุบหรือหัก   พบว่า 1ใน 5 ของหญิงกลุ่มนี้มักจะเกิดกระดูก

         ยุบอีกภายใน 1 ปี

   ในหญิงวัยหมดประจำเดือนจนถึงอายุ 85 ปี จากสถิติ พบว่ามีอุบัติการณ์ของกระดูกสันหลังหักเพิ่มสูงขึ้นถึง 6 เท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

          กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

       กระดูกสะโพกหักในคนที่มีภาวะกระดูกพรุนนั้น มักพบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการมากที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                           กระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน มีอันตรายสูงมาก จึงจำเป็นต้องป้องกันและรักษาโดยเร่งด่วน

       หากทิ้งไว้ไม่รักษา มีโอกาสสูงมากที่กระดูกหัก และเมื่อหักอันแรก ก็มักจะนำไปสู่กระดูกหักอันต่อไป

 

        การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD) เพื่อการวินิจฉัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

            ข้อบ่งชี้การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกในโรคกระดูกพรุน

       หญิงที่อยู่ระหว่าง และหลังหมดประจำเดือน ที่จะให้ฮอร์โมนทดแทน

       หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนวัยอันควร

       คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่คนที่มี   

- ประวัติกระดูกเปราะหัก

- ประวัติครอบครัวมีโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกหัก

                        - น้ำหนักตัวน้อย

                        - การใช้สารสเตียรอยด์เป็นเวลานาน       

 

 

           คำแนะนำและการรักษา 

      -          แนะนำให้รับประทานแคลเซียม 1,200 – 1,500 มิลิกรัม ต่อวันในผู้ใหญ่

     -          ทานอาหารครบ 5 หมู่ และ ควรเสริมวิตามินดีให้ร่างกายได้รับ  800 หน่วยสากลต่อวัน

                                           

     ควรออกกำลังกายที่มีการลดน้ำหนัก  เช่น การเดิน, การวิ่ง หรือการถีบจักรยาน

        ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม

       หยุดสูบบุหรี่

       ลดการดื่มแอลกอฮอล์

       ป้องกันการหกล้มโดย        - ปรับสถานที่อาศัยให้มีแสงสว่างพอเพียง

                                                         - ไม่วางของเกะกะบนทางเดิน

                                                         - พื้นสะอาดไม่ลื่น

                                                         - ระวัง!  ไม่รับประทานยาที่ทำให้ง่วงนอน

                                                         - แก้ไขสายตาที่มัว ให้มองเห็นได้ชัดเจน

 

         การรักษาทางยา

    หากมีความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) T-Score ที่ต่ำกว่า –2.5 หรือมีประวัติกระดูกหักร่วมด้วย นอกจากการได้แคลเซียมและวิตามินดี ที่เพียงพอแล้วควรได้รับการรักษาทางยาร่วมด้วย

 

         กลุ่มยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนได้แก่

     ฮอร์โมน เอสโตรเจน

มักให้ในกลุ่มผู้ป่วยตัดรังไข่ หรือเพื่อลดอาการอันเกิดจากการที่หมดประจำเดือน

                                ข้อเสียของการรับประทานยานี้คือ เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม และมะเร็งเยื่อบุมดลูก

 

        SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulaters)

เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดอุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งเต้านม ยาประเภทนี้สามารถลดการสูญเสียมวลกระดูก และลดอุบัติการณ์ของกระดูกเปราะหักได้

 

 

     แคลซิโตนิน (Calcitonin)

เป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่สกัดจากปลาแซลม่อน ช่วยป้องกันการสูญเสียของมวลกระดูก และลดอุบัติการณ์กระดูกสันหลังหัก  มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดได้

     บิสฟอสฟอเนต (Bisphosphonates)

เป็นยาประเภทที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูกได้   ช่วยลดความเสี่ยงต่อกระดูกสันหลังหักยุบ และกระดูกสะโพกหักได้

                                ข้อควรระวังสำหรับยาประเภทนี้คือ  มีโอกาสที่จะเกิดแผลที่หลอดอาหาร

 

        การรักษาโดยการผ่าตัด

 

    ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดุกพรุน และมีกระดูกหักร่วมด้วย ควรได้รับการรักษาโดยทางยา และการผ่าตัด   

   ตัวอย่างเช่น หากผู้ป่วยมีกระดูกสันหลังหักยุบตัวลงมา ถ้ารักษาโดยทางยาไม่ดีขึ้นหลังจาก 6-8 สัปดาห์ ทางเลือกหนึ่ง

  ของการรักษาคือการฉีดซีเมนต์ชนิดพิเศษที่ใช้กับกระดูกสันหลัง ฉีดเข้าไปบริเวณกระดูกสันหลังที่หักเพื่อให้มีความมั่นคง

  และไม่ทรุดตัวมากขึ้น ช่วยให้หายปวดหลัง แต่ถ้าพบว่าการทรุดตัวของกระดูกสันหลังดังกล่าวทำให้หลังค่อมและมีการกดทับ

 เส้นประสาทด้วยมีผลทำให้ขาอ่อนแรง หรือเดินไม่ได้ อีกทางเลือกของการรักษาคือ การผ่าตัดแก้ไขการกดทับเส้นประสาทโดย

 ใช้เหล็กดามกระดูกสันหลังที่ค่อมให้กลับมาเหมือนเดิม และตัดกระดูกที่ทับเส้นประสาทออก  ทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้

 ตามปกติ

 

   ตัวอย่างผู้ป่วย  ชายไทยอายุ 60 ปี ล้มก้นกระแทกเมื่อ 5 เดือนก่อนระหว่างนั้นได้ทำการรักษาโดยการเอ็กซ์เรย์ รับประทาน

 ยาแก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อ  แต่อาการปวดหลังยังคงไม่ดีขึ้นเพียงแค่พอทุเลา

 หลังจากนั้น 1 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาลเริ่มมีอาการขาอ่อนแรง, ปวดชาที่ขาและเดินไม่ได้

      รูปเอ็กซ์เรย์กระดูกสันหลังด้านข้าง ของผู้ป่วยเมื่อ 5 เดือนก่อน พบว่าเนื้อกระดูกบางแต่ไม่พบว่ากระดูกสันหลังหัก หรือเคลื่อน

 

 

 

 

 

 

   

        รูปเอ็กซ์เรย์กระดูกสันหลังด้านข้างปัจจุบัน    เมื่อมาที่โรงพยาบาล พบว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 1 (L1) ทรุดตัว (ตามลูกศร)
       ทำให้กระดูกสันหลังค่อมกดทับเส้นประสาท
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
          รูปเอ็กซ์เรย์กระดูกสันหลังด้านข้าง หลังจากผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อดามกระดูกสันหลังที่ค่อมให้กลับมาตรงเหมือนเดิม

          และได้ตัดกระดูกส่วนที่ทับเส้นประสาทออก 

 

 

 

 

 dot
ความรู้เกี่ยวกับที่นอนและหลักการเลือกที่นอน
dot
bulletความรู้การเลือกซื้อที่นอนสปริง
bulletความรู้เกี่ยวกับผ้าปูที่นอน
bulletข้อแนะนำในการเลือกซื้อที่นอนยางพาราของแท้
bulletคลิ๊ปที่นอนยางพาราจากทั่วโลก
bulletที่นอนยางพาราทำจากอะไร
bulletแหล่งยางพารามาจากที่ไหนบ้าง
bulletทำไมที่นอนยางพาราแพง
bulletขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา Naturefoam
bulletการเลือกใช้เครื่องกรองอากาศ
bulletคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับที่นอนยางพารา
bulletความรู้เรื่องเทคโนโลยีการทำโฟมยางพารา
dot
ความรู้เรื่องกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
dot
bulletโรคกระดูกพรุน
bulletรู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูกพรุน
bulletมารู้จักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ
bulletภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
bullet ข้อกระดูกสันหลังเทียม
bulletกระดูกเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงกดทับเส้นประสาท
bulletอาการที่พบบ่อยในผู้สูงวัย
bulletหมอนรองกระดูกสันหลัง
bulletมารู้จักคอของท่านกันเถอะ
bulletปวดหลัง
bulletเตียงไฟฟ้าปรับระดับ โทร 063-228-9391,063-624-5446
bulletปวดหลังกับการทำกิจกรรมด้วยท่าทางที่เหมาะสม
bulletแพทย์ไคโรแพรทติค
dot
โรคภูมิแพ้ สาเหตุ อาการของโรคและวิธีรักษา
dot
bulletหืด โรคที่เป็นแล้วหายยาก
bulletแพทย์ห่วงยอดป่วยโรคหืดเพิ่มสูง
bulletโรคภูมิแพ้
bulletฝุ่นกับการเกิดภูมิแพ้ โรคหืดหอบ
bulletฝุ่น ไรฝุ่น และแมลงสาบ เกี่ยวพันกับโรคภูมิแพ้อย่างไร?
dot
Update ความรู้ข้อมูลสินค้าที่นอนยางพารา
dot
bulletเหตุที่เราต้องเลือกซื้อที่นอนยางพารา
bulletทำไมที่นอนยางพาราช่วยลดแรงกดทับ
bulletเปรียบเทียบคุณสมบัติ โฟมยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และฟองน้ำสังเคราะห์
bulletเปรียบเทียบที่นอน 100% natural latex กับที่นอนสปริง
bullettalalay latex & 100% natural latex
bulletที่นอนยางพาราในตลาดมีแบบไหนบ้าง
bulletโฟมยางพารา 2 ชนิด
bulletOdors with 100% natural latex?ที่นอนยางพาราเหม็นหรือไม่
bullet100% Natural Latex versus 100% Latex
bulletNatural Latex vs. Memory Foam
dot
อาการป่วยจากที่นอน
dot
bulletการเกิดแผลกดทับ และการดูแลรักษา
bulletปวดหลัง สาเหตุและการรักษา
bulletว่าด้วยเรื่องของ "คนปวดหลัง"
bulletแพทย์แนะท่า “นอนตะแคงขวา” ช่วยให้หลับสบายที่สุด
dot
ความรู้เรื่องการเลือกซื้อหมอนยางพารา
dot
bulletตกหมอน ทำยังไงดี
bulletหมอนแบบไหนที่ช่วยให้นอนสบาย
bulletการเลือกหมอน
bulletการหยุดหายใจในขณะหลับ
dot
รวม link
dot
bulletpantip.com
bulletsanook.com
bullettruehits.net
bulletthaisecondhand.com
bulletbanchiangmai.com
bullettammahakin.com
bulletpramool.com/
bulletstatcounter.com
bulletwww.weddingsquare.com
bulletnatseconline.com
bulletpixiart.com
bulletyello.co.th
bulletdmoz.org
bullethunsa.com
bulletbaanjomyut.com
bulletข่าวสด
bulletbangkokbizweek.com
bulletmatichon.co.th/
bulletkomchadluek.net
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletmanager.co.th
dot
ประชาสัมพันธ์
dot
bulletรูปงานบ้านและสวน 2007
bulletตัวอย่างสินค้าทำให้ลูกค้า
bulletรูปที่นอนในรายการ The Guide
bulletดูทีวี 24 ชั่วโมง
bulletแบนเนอร์พื้นที่โฆษณา
dot
link เพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.sp4group.com
bulletเครื่องสำอางค์ beautyintrend
bullethttp://www.teeneeglife.com/index.php
bulletwww.hiso-brandname.com/
bulletผ้าปูที่นอนสำหรับโรงแรม
bullethttp://www.pc-wheel.com/
bulletรูปงานบ้านและสวน 2009
bulletคำถามที่มักถามบ่อยๆ
bullethttp://www.namhominter.com/
bullethttp://www.meglio.co.th/
bulletความรู้ในการผลิตเซรามิก
bulletทักษิณาการ์เด้นท์ อ.วังน้ำเขียว
bulletพริตตี้ โมเดลลิ่ง
bullethttp://www.shoppinghatyai.com/2009/
bulletDIY ซ่อมที่นอนด้วยตัวเอง
bullethttp://www.nickytiger.com/store/
bulletหมอนขนเป็ด ไมโครเจล microgel โทร 063-228-9391
bulletประตูเหล็กนิรภัย โทร 063-228-9391
bulletWheel chair ไฟฟ้า พับได้
bulletชั้นวางของไม่ต้องเจาะผนัง Gecko โทร 063-228-9391
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง  เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง