ReadyPlanet.com
dot
dot dot
หืด โรคที่เป็นแล้วหายยาก
[ คัดลอก จากนิตยสารแม่และเด็ก ปีที่ 21 ฉบับที่ 316 มิถุนายน 2541 ]

หืด โรคที่เป็นแล้วหายยาก

ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ


Custom Search

โรคหืด เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจที่มีการอักเสบของหลอดลมอย่างเรื้อรัง เกิดจากเยื่อหุ้มผนังหลอดลมมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสารที่ทำให้แพ้ อย่างมากมายเกินกว่าคนปกติจะตอบสนองเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอาการไอ หอบ
แน่นหน้าอก หายใจเป็นเสียงหวีดซึ่งอาจจะหายได้เองหรือเมื่อได้รับยา

โรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย บางคนไม่มีอาการแสดงตั้งแต่เด็ก หนุ่ม สาว แต่มาเป็นเมื่ออายุมากแล้ว พบโรคนี้ในประเทศไทยได้ประมาณ 4-13% ของประชากร สำหรับประวัติของผู้ป่วยมักจะเริ่มจากการไอ แน่นหน้าอก หอบ หายใจ แล้วรู้สึกเหนื่อย ๆ อาการจะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อมีสิ่งมากระตุ้น ซึ่งอาจจะเป็นฝุ่นละออง ขนสัตว์ อุณหภูมิที่เย็นจัดเกินไป ควันพิษ การติดเชื้อไวรัส ความเครียด หรือมลพิษอื่น ๆ และส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมักจะมีประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นหืดหอบหรือมีอาการ
คัดจมูก ไอหรือจามแบบเรื้อรังหรือมีอาการคันตามผิวหนัง แพ้ง่าย บางคนจะเป็น โรคเยื่อบุตาอักเสบบ่อย ๆ พวกที่มีอาการเหล่านี้มักจะมีโอกาสเป็นหืดมากกว่าคนอื่น ๆ

เป็นที่สังเกตว่าผู้ที่เป็นโรคหืด เมื่อไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมอาการ อาจเป็นเพราะ ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคหรือสาเหตุใด ๆ ก็ตาม มักจะเกิดอาการหอบหืดในเวลากลางคืน เมื่อปล่อยเอาไว้ก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในการตรวจร่างกายในสภาพปกติที่ไม่มีอาการ มักจะไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ถ้าตรวจขณะมีอาการหอบหืด จะพบว่ามีอัตราการหายใจเร็ว และถี่ขึ้นมีเสียงหวีดออกมาจากปอด แพทย์บางท่านอาจจะใช้วิธีการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการโดยการวัดการอุดกั้นของทางเดินหายใจด้วยเครื่องสไปโรมิเตอร์ เพื่อวัดสมรรถภาพการทำงานของปอดก่อนแล้วทดลองให้ยาขยายหลอดลม แล้ววัดสมรรถภาพของปอดซ้ำ อีกครั้งหลังให้ยา การตรวจเช่นนี้นอกจากจะยืนยัน การวินิจฉัยโรคของแพทย์แล้วยังช่วยบอกระดับความรุนแรงของโรคด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหอบหืดเป็นแล้วรักษาให้หายขาดนั้นยาก ดังนั้นเป้าหมายในการ รักษาผู้ป่วยโรคนี้คือ การควบคุมอาการของโรคให้สงบลง ป้องกันไม่ให้โรคกำเริบ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข จนกระทั่งสามารถเพิ่มสมรรถภาพ การทำงานของปอดให้ทัดเทียมกับคนปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะมารู้จักกับการดูแลผู้ป่วยที่ถูกวิธีตลอดจนการใช้ยารักษา จะขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับธรรมชาติ และความเป็นไปของโรคหืดเสียก่อน คือแบ่งขั้นความรุนแรงของโรคได้เป็น 4 ขั้นได้แก่
 • ขั้น 1 เป็นอาการเบื้องต้น คือมีอาการหอบหืดน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง ไม่ค่อยมีอาการตอนกลางคืนหรือเดือนหนึ่ง ๆ จะหอบช่วงกลางคืนเพียง
  ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน เมื่อตรวจดูสมรรถภาพของปอดพบว่ายังเป็นปกติ
 • ขั้น 2 เป็นระดับที่รุนแรงน้อย โดยมีอาการหอบหืดมากกว่า 1 ครั้ง
  ในสัปดาห์ แต่ยังไม่ถี่ขนาดทุกวัน ในช่วงกลางคืนจะหอบมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน
 • ขั้น 3 เป็นระดับที่รุนแรงปานกลาง คือมีอาการหอบทุกวัน การหอบตอนกลางคืนเฉลี่ยเกินกว่าสัปดาห์ละครั้ง และอาการที่เป็นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
 • ขั้น 4 เป็นระดับที่รุนแรงมาก คือมีอาการหอบตลอดเวลาและเป็นบ่อยมากในตอนกลางคืน อาการแสดงจะรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก
การแบ่งขั้นตามความรุนแรงดังกล่าวนำมาใช้ในการรักษาและการเลือกใช้ยาดังนี้

ขั้นที่ 1 ให้ยารับประทานเมื่อมีอาการและให้ยาสูดพ่นที่ออกฤทธิ์สั้นเมื่อมีอาการ
เช่น ยา SALBUTAMOL, TURBUTALINE, PROCATEROL, FENOTEROL เป็นต้น

ขั้นที่ 2 ให้พ่นยาชนิดที่เป็นสเตียรอยด์ เช่น BUDENSONIDE, FLUTICASOME, BECLOMETHASOME ทุกวันหรือพ่นยาที่ไม่เป็นสเตียรอยด์ ได้แก่ SODIUM CROMOGLYCATE ทุกวัน พร้อม ๆ กับพ่นยาที่ออกฤทธิ์สั้นเมื่อมีอาการ เช่นเดียวกับขั้น 1

ขั้นที่ 3ให้พ่นยาที่เป็นสเตียรอยด์แบบเดียวกับขั้น 2 แต่ขนาดยาสูงกว่า ให้พ่นทุกวันและให้พ่นยาที่ออกฤทธิ์สั้นเพิ่มเมื่อมีอาการแต่ให้บ่อยกว่าขั้น 2

ขั้นที่ 4 ให้พ่นยาที่เป็นสเตียรอยด์ ทุกวันเริ่มกับพ่นยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ยาว
ได้แก่ THEOPHYLLINE, IPRATROPIUM หรือรับประทานยาขยาดหลอดลม
ได้แก่ BAMBUTEROL, SALBUTAMOL, TERBUTALINE ที่ออกฤทธิ์ยาวพร้อม ๆ กับยังคงให้พ่นยาขยายหลอดลมเมื่อมีอาการ

นอกจาการพึ่งยาในการรักษาแล้วผู้ป่วยและญาติจะต้องให้ความร่วมมือในการรักษา โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคหืด ตั้งแต่ปัจจัยหรือตัวกระตุ้นที่จะทำให้โรคกำเริบซึ่งได้แก่
 • - สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นบ้าน เกสรดอกไม้ อาหาร ไร เป็นต้น
 • - สารเคมีที่ทำให้เกิดความระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ ไอเสียรถยนต์ เป็นต้น
 • - การติดเชื้อไวรัส ของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น
 • - อารมณ์ เช่น โกรธจัด ดีใจมาก ตื่นเต้น เป็นต้น
 • - อากาศ เช่น อากาศเย็น ความชื้น เป็นต้น
 • - ยา เช่น ยาโรคหัวใจ ความดัน ยาแก้อักเสบพวกที่มีฤทธิ์เป็นกรด NSAID
ผู้ป่วยจะต้องสังเกตให้ทราบว่าตนเองนั้นแพ้สิ่งใดจะได้หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับสาร
หรือสิ่งนั้น ท่านจะต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและที่ทำงาน เช่น หลีกเลี่ยงการใช้พรม ฝุ่น ขนสัตว์ ไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขน หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ควันธูป หมั่นทำความสะอาดแอร์ หรือใช้เครื่องกรองอากาศช่วยปรับสภาพอากาศภายในห้อง ด้วยก็ได้

นอกจากการหลีกเลี่ยงและกำจัดสิ่งที่ทำให้แพ้แล้ว ท่านควรเรียนรู้วิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะยาสูดพ่นทางปากเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษามากที่สุด และให้เกิดอาการข้างเคียงของยาน้อยที่สุด
คำแนะนำโดยทั่วไปในการสูดพ่นยา
 • - เขย่าขวดยาให้เข้ากันดีก่อนจะเปิดฝาครอบออก
 • - กรณีที่มีหลอดพลาสติกช่วยในการพ่น ให้ต่อหลอดพลาสติกนี้ เข้ากับเครื่องพ่นยา โดย ให้ช่องเปิดทางด้านกว้าง ต่อเข้ากับเครื่องพ่น
 • - วางหลอดพลาสติกด้านที่ตรงกันข้ามกับที่ติดอยู่ที่เครื่องพ่นยาไว้ในช่องปาก แล้วหุบ ปาก
 • - ในขณะที่หายใจออกปกติจนสุดให้กดเครื่องพ่นยาทันทีพร้อมกับสูดลมหายใจ เอา "ยา" ที่อยู่ในสภาพเป็นละอองฝอยเล็กมาก ๆของยาเข้าไปในช่องปอดช้า ๆ ใช้เวลาในการหายใจเข้าประมาณ 3-5 นาที
 • - เมื่อหายใจเข้าเต็มที่แล้วให้เอาเครื่องพ่นออก หุบปากแล้วกลั้นหายใจให้นานเท่าที่ทำ ได้หรือประมาณ 5-10 วินาที เมื่อครบเวลาแล้วจึงหายใจออกช้า ๆ
 • - กรณีที่เป็นยาชนิดที่ให้สูดพ่นซ้ำครั้งละ 2 พัฟฟ์ ควรให้หลังการสูดยาครั้งแรก 1 นาที
ส่วนเด็กและคนชราที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการพ่นยาดังกล่าวแนะนำให้ใช้ ท่อต่อ[SPACER) ที่กล่าวไว้เท่านั้นหรือใช้เครื่องสูดพ่นอัตโนมัติที่จะมีลิ้นพิเศษช่วย พ่นยาจากเครื่อง ไม่ควรพ่นโดยใช้ปากอมเครื่องโดยตรง

เมื่อผู้ป่วยที่มีความเข้าใจในการใช้ยา หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง ผู้ที่มีอาการหอบหืดเรื้อรังอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงของ
อาการต่างๆ ได้ตลอดเวลาเป็นไปตามสุขภาพของร่างกาย ถ้าร่างกายแข็งแรงอาการหืด จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าสุขภาพอ่อนแอมีการติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจ หรืออากาศเปลี่ยนแปลงท่านก็จะมีอาการหอบหืดที่เลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน การรักษาสุขภาพที่ว่านี้คือการรับประทานอาหารให้ครบหมู่มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างพอเพียง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดและออกกำลังกายตามที่สมควร แก่สมรรถภาพร่างกาย ที่กล่าวเช่นนี้เพราะผู้ที่เป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่าย การออกกำลังกายหักโหมไม่สามารถจะทำได้โดยเฉพาะระยะที่อาการกำเริบ

อย่างไรก็ตามถ้าท่านพบผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืดกระทันหันอย่าพึ่งตกใจจนทำอะไร ไม่ถูกถ้าบริเวณนั้นมีถังออกซิเจนต้องรีบให้ออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม แล้วตามด้วยยาสูดพ่นทั้งชนิดที่เป็นสเตียรอยด์และยาขยายหลอดลมโดยให้ถี่กว่าปกติ
ทุก 15-30 นาที จนอาการดีขึ้นจึงเปลี่ยนให้ยาซ้ำทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่ควรให้ยาแก้แพ้ ในช่วงนี้จะไปกดการทำงานของศูนย์การคุมการหายใจจะยิ่งทำให้หายใจไม่ออก

แต่ถ้าความพยายามช่วยเหลือต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผลภายใน 1 ชั่วโมง ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

สุดท้ายอาจกล่าวสรุปได้ว่า โรคหอบหืดนั้นสามารถควบคุมได้โดยการใช้ยา การรักษาสุขภาพและการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้โดยต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติไม่เห็นจะยากเลยใช่มั้ยคะ

ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจdot
ความรู้เกี่ยวกับที่นอนและหลักการเลือกที่นอน
dot
bulletความรู้การเลือกซื้อที่นอนสปริง
bulletความรู้เกี่ยวกับผ้าปูที่นอน
bulletข้อแนะนำในการเลือกซื้อที่นอนยางพาราของแท้
bulletคลิ๊ปที่นอนยางพาราจากทั่วโลก
bulletที่นอนยางพาราทำจากอะไร
bulletแหล่งยางพารามาจากที่ไหนบ้าง
bulletทำไมที่นอนยางพาราแพง
bulletขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา Naturefoam
bulletการเลือกใช้เครื่องกรองอากาศ
bulletคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับที่นอนยางพารา
bulletความรู้เรื่องเทคโนโลยีการทำโฟมยางพารา
dot
ความรู้เรื่องกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
dot
bulletโรคกระดูกพรุน
bulletรู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูกพรุน
bulletมารู้จักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ
bulletภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
bullet ข้อกระดูกสันหลังเทียม
bulletกระดูกเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงกดทับเส้นประสาท
bulletอาการที่พบบ่อยในผู้สูงวัย
bulletหมอนรองกระดูกสันหลัง
bulletมารู้จักคอของท่านกันเถอะ
bulletปวดหลัง
bulletเตียงไฟฟ้าปรับระดับ โทร 063-228-9391,063-624-5446
bulletปวดหลังกับการทำกิจกรรมด้วยท่าทางที่เหมาะสม
bulletแพทย์ไคโรแพรทติค
dot
โรคภูมิแพ้ สาเหตุ อาการของโรคและวิธีรักษา
dot
bulletหืด โรคที่เป็นแล้วหายยาก
bulletแพทย์ห่วงยอดป่วยโรคหืดเพิ่มสูง
bulletโรคภูมิแพ้
bulletฝุ่นกับการเกิดภูมิแพ้ โรคหืดหอบ
bulletฝุ่น ไรฝุ่น และแมลงสาบ เกี่ยวพันกับโรคภูมิแพ้อย่างไร?
dot
Update ความรู้ข้อมูลสินค้าที่นอนยางพารา
dot
bulletเหตุที่เราต้องเลือกซื้อที่นอนยางพารา
bulletทำไมที่นอนยางพาราช่วยลดแรงกดทับ
bulletเปรียบเทียบคุณสมบัติ โฟมยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และฟองน้ำสังเคราะห์
bulletเปรียบเทียบที่นอน 100% natural latex กับที่นอนสปริง
bullettalalay latex & 100% natural latex
bulletที่นอนยางพาราในตลาดมีแบบไหนบ้าง
bulletโฟมยางพารา 2 ชนิด
bulletOdors with 100% natural latex?ที่นอนยางพาราเหม็นหรือไม่
bullet100% Natural Latex versus 100% Latex
bulletNatural Latex vs. Memory Foam
dot
อาการป่วยจากที่นอน
dot
bulletการเกิดแผลกดทับ และการดูแลรักษา
bulletปวดหลัง สาเหตุและการรักษา
bulletว่าด้วยเรื่องของ "คนปวดหลัง"
bulletแพทย์แนะท่า “นอนตะแคงขวา” ช่วยให้หลับสบายที่สุด
dot
ความรู้เรื่องการเลือกซื้อหมอนยางพารา
dot
bulletตกหมอน ทำยังไงดี
bulletหมอนแบบไหนที่ช่วยให้นอนสบาย
bulletการเลือกหมอน
bulletการหยุดหายใจในขณะหลับ
dot
รวม link
dot
bulletpantip.com
bulletsanook.com
bullettruehits.net
bulletthaisecondhand.com
bulletbanchiangmai.com
bullettammahakin.com
bulletpramool.com/
bulletstatcounter.com
bulletwww.weddingsquare.com
bulletnatseconline.com
bulletpixiart.com
bulletyello.co.th
bulletdmoz.org
bullethunsa.com
bulletbaanjomyut.com
bulletข่าวสด
bulletbangkokbizweek.com
bulletmatichon.co.th/
bulletkomchadluek.net
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletmanager.co.th
dot
ประชาสัมพันธ์
dot
bulletรูปงานบ้านและสวน 2007
bulletตัวอย่างสินค้าทำให้ลูกค้า
bulletรูปที่นอนในรายการ The Guide
bulletดูทีวี 24 ชั่วโมง
bulletแบนเนอร์พื้นที่โฆษณา
dot
link เพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.sp4group.com
bulletเครื่องสำอางค์ beautyintrend
bullethttp://www.teeneeglife.com/index.php
bulletwww.hiso-brandname.com/
bulletผ้าปูที่นอนสำหรับโรงแรม
bullethttp://www.pc-wheel.com/
bulletรูปงานบ้านและสวน 2009
bulletคำถามที่มักถามบ่อยๆ
bullethttp://www.namhominter.com/
bullethttp://www.meglio.co.th/
bulletความรู้ในการผลิตเซรามิก
bulletทักษิณาการ์เด้นท์ อ.วังน้ำเขียว
bulletพริตตี้ โมเดลลิ่ง
bullethttp://www.shoppinghatyai.com/2009/
bulletDIY ซ่อมที่นอนด้วยตัวเอง
bullethttp://www.nickytiger.com/store/
bulletหมอนขนเป็ด ไมโครเจล microgel โทร 063-228-9391
bulletประตูเหล็กนิรภัย โทร 063-228-9391
bulletWheel chair ไฟฟ้า พับได้
bulletชั้นวางของไม่ต้องเจาะผนัง Gecko โทร 063-228-9391
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง