โปรโมชั่น

ซื้อที่นอนยางพาราหนา 6 นิ้ว

ขนาด 3ฟุต 3.5ฟุต แถมหมอนยางพารา 1 ใบ

ขนาด 5ฟุต 6ฟุต แถมหมอนยางพารา 2 ใบ