การจัดส่ง

 

สินค้าทุกชิ้นของ Naturefoam รับประกันคุณภาพ

ส่งของผ่านบริษัทขนส่งเอกชน หรือไปรษณีย์

ค่าขนส่ง ตามจริง หรือเหมาจ่ายในราคาที่ต่ำสุดเท่าที่ทำได้

เพราะราคาค่าขนส่งยังไม่มีมาตรฐาน 

ปกติทั่วไป ที่นอนขนาด King size ประมาณ 800 บาท

ที่นอนขนาดเล็กประมาณ 300 บาท