ขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา


ขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา Naturefoam

น้ำยางพาราสด(Latex)จากสวนยางพาราในภาคใต้ของไทย

ทดสอบแรงกดและความทนทานตามมาตรฐาน
Custom Search

ทดสอบความยืดหยุ่นตามมาตรฐาน

นำน้ำยางพาราที่ผ่านการผสมทางเคมีเทลงในแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ แท่งเหล็กที่อยู่แม่พิมพ์จะช่วยส่งผ่านความร้อนและทำให้โฟมยางถ่ายเทอากาศได้ดี

ปิดแม่พิมพ์และนำยางเข้าอบความร้อน

ถอดโฟมยางที่สุกแล้วออกจากแม่พิมพ์

หมอนยางพาราก็ใช้วิธีการเดียวกัน

ทำความสะอาดโฟมยางพาราด้วยน้ำบริสุทธิ์เพื่อล้างสบู่สารเคมีและโปรตีนที่ตกค้างในเนื้อโฟมยางพาราออก

นำโฟมยางที่ผ่านการล้างแล้ว ลงในเครื่องอบไล่ความชื้นขนาดใหญ่

โฟมยางพาราที่ได้เป็นโฟมยางพาราที่ขาวสะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้าง

หมอนยางพาราก็ผ่านการล้างและอบไล่ความชื้นเช่นเดียวกัน

ตัดให้ได้ขนาดและความหนาตามความต้องการ

จะได้โฟมยางพาราธรรมชาติ 100% ที่พร้อมนำไปใช้งาน ปราศจากสารเคมี เชื้อรา กลิ่นเหม็นที่ไม่ต้องการ

บรรจุถุงพลาสติกป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก พร้อมส่งจำหน่าย

บางส่วนของโฟมยางจะนำไปบดปั่นให้มีขนาดเล็กเป็นฝอย

นำเข้าแม่พิมพ์อัดเป็นแท่งโดยมีกาวชนิดพิเศษประสารเข้าด้วยกัน

นำเข้าเครื่องอัดไฮดรอลิค

ตัดขนาดตามความต้องการ

ตัดความหนาและขนาดตามต้องการ