ขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา

ขั้นตอนผลิตที่นอนยางพารา Naturefoam

 
น้ำยางพาราสด(Latex)จากสวนยางพาราในภาคใต้ของไทย
 
ทดสอบแรงกดและความทนทานตามมาตรฐาน
 
ทดสอบความยืดหยุ่นตามมาตรฐาน
 
นำน้ำยางพาราที่ผ่านการผสมทางเคมีเทลงในแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ แท่งเหล็กที่อยู่แม่พิมพ์จะช่วยส่งผ่านความร้อนและทำให้โฟมยางถ่ายเทอากาศได้ดี
 
ปิดแม่พิมพ์และนำยางเข้าอบความร้อน
 
ถอดโฟมยางที่สุกแล้วออกจากแม่พิมพ์
หมอนยางพาราก็ใช้วิธีการเดียวกัน
 
ทำความสะอาดโฟมยางพาราด้วยน้ำบริสุทธิ์เพื่อล้างสบู่สารเคมีและโปรตีนที่ตกค้างในเนื้อโฟมยางพาราออก
 
นำโฟมยางที่ผ่านการล้างแล้ว ลงในเครื่องอบไล่ความชื้นขนาดใหญ่
 
โฟมยางพาราที่ได้เป็นโฟมยางพาราที่ขาวสะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้าง
 
หมอนยางพาราก็ผ่านการล้างและอบไล่ความชื้นเช่นเดียวกัน
ตัดให้ได้ขนาดและความหนาตามความต้องการ
 
จะได้โฟมยางพาราธรรมชาติ 100% ที่พร้อมนำไปใช้งาน ปราศจากสารเคมี เชื้อรา กลิ่นเหม็นที่ไม่ต้องการ
 
บรรจุถุงพลาสติกป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก พร้อมส่งจำหน่าย
 
เศษบางส่วนของโฟมยางจะนำไปบดปั่นให้มีขนาดเล็กเป็นฝอย
นำเข้าแม่พิมพ์อัดเป็นแท่งโดยมีกาวชนิดพิเศษประสารเข้าด้วยกัน นำเข้าเครื่องอัดไฮดรอลิค
 
ตัดขนาดตามความต้องการ
 
ตัดความหนาและขนาดตามต้องการ